BAGAZHI

Gjeni të gjitha informacionet e rëndësishme në lidhje me marrjen e bagazheve të dorës, bagazhet falas dhe bagazhet speciale në fluturimet tuaja me Reiseburo Prishtina këtu.

Bagazh dore

Në fluturimet tona, çdo pasagjer mund të marrë vetëm një bagazh dore me përmasa të cilat nuk duhet t`i kalojnë 56 x 45 x 25cm jo më shumë se 8 kg

Për më tepër, çdo pasagjer përveç foshnjave lejohet të mbajë një (1) laptop/ipad deri në 5 kg, dhe me përmasa maksimale 40 x 30 x 15cm (16 x 12 x 6in) dhe të cilat duhet të vendosen nën ulësen përpara.
 

Bagazhi që duhet dorëzuar

Në cmimin e biletes perfshihet nje bagazh deri ne 20 kg  me dimensione
158cm (gjerësi + lartësi + thellësi) per te gjithe pasagjeret mbi moshen 2 vjecare.

*Ju lutemi vini re se për foshnjat NUK lejohet bagazh(lejohet vetem karroca dhe maxi cosi deri ne hyrje te aeroplanit)

Për mbipeshë, bagazhe të tepërta dhe/ose bagazhe shtesë, ju lutemi kontrolloni tarifat e zbatueshme më poshtë.

 

Mbipesha më e rëndë se lejimi i bagazhit falas prej 20 kg
dhe deri në 32 kg
EUR 7.00 per kg të tepërt
Bagazhe shtesë deri në 20 kg dhe dimensionet
deri në 158 cm
EUR 50-  Tarifa fikse
Kafshë shtëpiake në kabinë EUR 5 per kg

 

Asnjë (1) bagazh nuk mund të peshojë më shumë se 32 kg për arsye sigurie
Rrethi = gjerësia (w) + lartësia (h) + thellësia (d)
Tarifat dhe tarifat për bagazhe shtesë, mbipeshë, të tepërta dhe shtesë zbatohen për një itinerar (drejtim)
Fluturimet e kthimit konsiderohen të ndara
Lejimi falas i bagazheve: deri në 20 kg për bagazhet e kontrolluara dhe 8 kg për bagazhet e kabinës
Transporti i kafshëve në kabinë është i kufizuar në dy (02) për fluturim.
Kafshët individuale nuk duhet të jenë në afërsi në kabinë. Vetëm kafshet e vogla.
Kafshët shtëpiake që peshojnë 5 kg ose më pak mund të barten në kabinë.
Kafsha shtëpiake duhet të mbahet kontejner/çantë,, të papërshkueshme nga rrjedhjet, me përmasa maksimale 45 x 35 x 20 cm dhe duhet të qendroj në dysheme, për kohëzgjatjen e fluturimit.

Pasagjeri nën kujdesin e të cilit udhëton kafsha shtëpiake, duhet të ketë në posedim të gjitha dokumentet e kërkuara nga autoritetet në destinacion.