Nënat e ardhshme

Për sigurinë tuaj dhe të foshnjës tuaj ka disa kërkesa nëse dëshironi të fluturoni me kompanite tona gjatë shtatzënisë.

Certifikatë mjekësore nuk kërkohet nëse:

Ju jeni 28 javë shtatzënë ose më pak

Certifikata mjekësore që tregon aftësinë për të udhëtuar, numri i javëve të shtatzënisë, data e parashikuar e lindjes kërkohet nëse:

*Ju jeni 29-36 javë shtatzënë

Certifikata duhet të jetë e datuar brenda 10 ditëve para udhëtimit.

Udhëtimi ajror nuk lejohet nëse:

Ju jeni 36 javë shtatzënë ose më shumë (shtatzëni me nje femije)

Ju jeni 32 javë shtatzënë ose më shumë (binjake)

Ju lutemi vini re gjithashtu se për qëllime sigurie, udhëtarët shtatzënë nuk lejohen të ulen në rreshtin e urgjencës/daljes. Nëse jeni shtatzënë dhe jeni ulur në rreshtin e urgjencës /daljes, ju lutemi kontaktoni stafin e kabinës i cili do të jetë i lumtur t'ju ndihmojë në zhvendosjen tuaj në një vend më të rehatshëm dhe të përshtatshëm.

Raste të veçanta për nënat dhe foshnjat e pritshme që kërkohet leje mjekësore

Ekziston një pasiguri në përparimin e shtatzënisë ose kohën e lindjes nëse nëna kishte lindje të mëparshme të shumëfishta, ose që komplikimet në lindje mund të priten pavarësisht javës së shtatzënisë.

Foshnjat e lindura parakohe nuk pranohen për udhëtim, pa leje mjekësore

Foshnjat e moshës më pak se 48 orë nuk pranohen për udhëtim. Foshnjat e moshës 48 orë dhe deri në shtatë (7) ditë të përfunduara, nga data e lindjes, nuk pranohen për udhëtim pa leje mjekësore.

Për të gjitha rastet e mësipërme, Formulari Mjekësor duhet të plotësohet nga mjeku dhe të dërgohet në kompanine tone të paktën 72 orë para nisjes se fluturimit.

 

Këshilla të dobishme

Konsultohuni me mjekun/gjinekologun tuaj para se të udhëtoni.

Ju lutemi këshilloni stafin e aeroportit ose të sigurisë që jeni shtatzënë, veçanërisht nëse dëshironi të refuzoni të kaloni nëpër detektorët metalikë (edhe pse detektorët metalikë nuk përdorin rreze x).

Vishni veshje të rehatshme.

Shmangni sjelljen e bagazheve të rënda të dorës.

Lidhni rripin e sigurimit nën bark.